Despre Proiect




ARHIVA GENEALOGICA VIRTUALA - INSTRUMENT INFORMATIC PILOT DESTINAT ARHIVELOR NATIONALE ALE ROMANIEI SI UTILIZATORILOR TERTI

Scopul principal al proiectului este de a crea pentru prima dată în România o bază de date accesibilă publicului, conținând în format digitizat două colecții genealogice aflate în păstrarea Arhivelor Naționale ale României. Până în prezent, nu a fost dezvoltat niciun proiect similar, care să aibă ca obiect o arhivă genealogică, fie ea publică sau privată, deși interesul publicului (atât din țară cât și din străinătate) față de acest tip de surse este în creștere în ultimii ani, conform datelor furnizate de sălile de studiu ale Arhivelor Naționale la nivel central și local. 
Partenerii consorțiului de implementare au căzut de acord să selecteze pentru acest proiect pilot colecțiile arhivistice cu conținut geneaologic din două regiuni istorice ale României, și anume Bucureștiul și județul Brașov, una din cele mai vechi regiuni din Transilvania medievală. În ambele cazuri, materialul genealogic este reprezentat de registre de stare civilă, atât laice, cât și ecleziastice, create în special în sec. XIX-XX. Contextul istoric și juridic al creării colecțiilor respective diferă în funcție de regiune. Dacă în cazul Bucureștiului, modelul instituțional francez este dominant, arhivele brașovene poartă marca inconfundabilă a tiparului instituțional central-european (austriac). Acest fapt permite o abordare comparativă în elaborarea arhitecturii bazei de date, ce va răspunde astfel cerințelor de digitizare a tuturor celorlalte colecții similare din arhivele românești. Baza de date rezultată va fi administrată utilizând un limbaj special dezvoltat pentru indexarea conținutului digital, un motor de căutare și o interfață accesibilă atât Arhivelor Naționale (ce vor avea drept de utilizare gratuită a licenței, dreptul de copyright revenind companiei IT membră a consorțiului), cât și utilizatorilor terți (istorici, genealogiști și orice persoană interesată) printr-un website dedicat. Consorțiul, organizat pentru a pune în practică acest proiect, este format din Facultatea de Arhivistică a Academiei de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza” din București (Instituția coordonatoare) șiS.C. SIVECO ROMÂNIA S.A., o companie specializată în cercetarea și implementarea de soluții informatice pentru administrația publică și mediul de afaceri, recunoscută la nivel național și internațional. 
Proiectul este coordonat de conf. univ. dr. Rafael Dorian Chelaru

Durata proiectului: 01 iulie 2014 - 30 septembrie 2017

Etape si activitati

Etapa 1 (01.07-30.12.2014): Evaluarea elementelor specifice ale colectiilor si unitatilor tinta;baza de date genealogică kernel – stabilirea fundamentelor teoretice
Rezultate asteptate etapa 1: raport privind contextul istoric si legislativ, evaluarea si stabilirea abordarilor si directiilor de cercetare din perspectiva arhivistica si a tehnologiei IT, stabilirea și descrierea detaliată a structurii și conținutului, arhitectura finală a bazei de date. vizualizează aici raportul pentru Etapa 1

Etapa 2 (01.01-30.12.2015): Digitizarea colecțiilor țintă relevante; indexarea bazei de date kernel (KData); crearea unui motor de căutare adaptat
Rezultate asteptate etapa 2:spațiu de stocare (HDD, server) conținând întregul material digitizat.

vizualizează aici raportul pentru Etapa 2

Etapa 3 (01.01.-30.12.2016): Finalizarea bazei de date şi încărcarea datelor. Testarea funcţionalităţilor şi corectarea erorilor.
Rezultate asteptate etapa 3:

  • - baza de date funcţională la 100% din parametri;
  • - conţinutul indexat al colecţiei Bucureşti încărcat în baza de date.

vizualizeaza aici raportul pentru Etapa 3

Etapa 4 (01.01.-30.09.2017):Transferul tuturor descriptorilor şi imaginilor în baza de date. Proiectarea si realizarea interfeței website-ului (KWeb) atașat bazei de date. Diseminarea rezultatelor proiectului.
Rezultate asteptate etapa 4:

  • -Baza de date încărcată 100%;
  • -Website-ul dedicat arhivei geneaologice finalizat;
  • -sesiune training utilizare bază de date adresată studenților;
  • -studiu predat spre publicare;
  • -lansare publică website.

Autoritatea contractanta: UEFISCDI

Nr. contract: 310/2014

Program: Parteneriate in domenii prioritate

Subprogram: Proiecte de Cercetare Colaborativa Aplicata 2007-2003.

11-04-2017